Belgische selectie kunstinitiatieven Europees project.

De 12 Regional S+T+ARTS Centers kennen Europese innovatiesubsidie toe.

Studio Above and Below portrait

Vandaag maakt Snowball de twee kunstenaars bekend waarvoor zij samen met Gluon en de Intercommunale Leiedal gastorganisatie zijn als Regional STARTS Center. Het Britse Studio Above&Below en de Belgische Filip Van Dingenen krijgen de kans om hun kunstproject in residentie bij Snowball uit te werken. Het gaat om de Belgische invulling van het Europese S+T+ARTS initiatief, dat samenwerking faciliteert tussen wetenschap, technologie en kunst, onder de noemer “Repairing the Present”. Hun doel? Oplossingen uitwerken voor de uitdagingen van de Europese Green Deal en het Nieuwe Europese Bauhaus. 

Belgische kunstgedreven innovatie Pan-Europees inzetten

Het Regional STARTS Centers initiatief beantwoordt de oproep van Europa om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te zijn. Ze pakken lokale vraagstukken in een steeds meer geglobaliseerde context aan en brengen de boodschap van het STARTS initiatief op lokaal niveau. Dat doen ze door een breed netwerk van experten, met vertegenwoordigers uit het beleid, de overheid, de industrie, ICT, het onderwijs, de academische wereld en de cultuursector te verzamelen en te betrekken in diverse activiteiten zoals rondetafels, hackathons, keynotes en workshops. Zo vormen zij een multiplicator en creëren ze een rimpeleffect door de lokaal ontwikkelde, interdisciplinaire innovaties in te zetten in een bredere pan-Europese en mondiale context. 

In België is het partnerschap tussen Snowball, Gluon, Leiedal en BOZAR als Regional S+T+ARTS Center dan ook een ideale mix om een sterk, divers Belgisch netwerk samen te brengen. Vanuit de expertise als cleantech hub vertegenwoordigt Snowball de technologische en ondernemerszijde, Gluon levert de artistieke invulling, Leiedal ondersteunt vanuit haar beleidsexpertise en BOZAR versterkt de verankering regionaal als onderdeel van de Europese tentoonstelling. Aldus brengen zij de Belgische top samen om met innovatieve oplossingen voor de klimaatcrisis te komen en helpen ze die innovatie Europees en zelfs mondiaal door te breken.

Kunst als deel van de oplossing voor maatschappelijke uitdagingen

Als partners in het Belgische Regional S+T+ARTS Center van Snowball, werden midden oktober twee uitdagingen voor de regio via een open call gelanceerd:

1. “(Inter)Active Productive Landscapes”, of “Hoe kunnen digitale technologieën burgers, beleidsmakers, ondernemers & onderzoekers ondersteunen in hun ambitie om meer evenwichtige relaties tussen natuur & mens te creëren in de regio Zuid West-Vlaanderen?”

2. “Built Spaces in a Network(ed) Environment”, of “Hoe kunnen we gebouwen doen herleven met behulp van digitale technologieën, om nieuwe duurzame en inclusieve economische, sociale en culturele activiteiten mogelijk te maken?”

Deze uitdagingen werden gedefinieerd in nauw overleg met lokale experten. 

De selectie ging niet over één nacht ijs

Via de open call kwamen in november 2021 meer dan 500 aanmeldingen binnen.  Alle 334 geaccepteerde inschrijvingen zijn uitvoerig bestudeerd door 12 Regionale STARTS Centra, door diverse experten en een lokale jury. Uit de 6 finalisten op de Belgische shortlist, werden het Britse Studio Above&Below en de Belg Filip Van Dingenen verkozen. Zij krijgen een residentie van 6 maanden en een budget van 40,000 euro om mee te werken. Aldus krijgen zij de unieke kans om te experimenteren met kunst, wetenschap en technologie, om “het heden te herstellen” en een duurzame toekomst mee mogelijk te maken. De resultaten van de residenties komen in het najaar van 2022 in een pan-Europese tentoonstelling, waaronder bij het MAXXI in Rome (IT) en het ZKM in Karlsrühe (DE). Experten die dit initiatief mee willen ondersteunen, kunnen zich aanmelden bij Snowball. 

Nationale en internationale invalshoek

Studio Above&Below is een in Londen gevestigd collectief, opgericht door Daria Jelonek (DE) en Perry James Sugden (UK). Hun werk combineert digitale kunst, data en generatieve systemen om nieuwe verbindingen tussen mensen, machines en natuur te maken. Studio Above&Below werkt vaak samen met wetenschappers, technologen en verschillende gemeenschappen om de grenzen van digitale media te verleggen voor een betere toekomst. De afgelopen jaren heeft het duo baanbrekende kunstwerken gecreëerd zoals “Augmented Reality” en “Mixed Reality”, met als doel het onzichtbare zichtbaar te maken en onze natuur een stem te geven. Onder de titel “Entangled Landscapes” zal Studio Above&Below een XR-beleving ontwikkelen. Het landschap van Zuid West-Vlaanderen wordt verrijkt met een virtuele ruimte gevoed door lokale bio-input. Een reeks fysieke installaties zal lokale grond-, water- en luchtdata verzamelen en vormgeven aan een reeks digitale organismen. Via dit project willen Studio Above&Below de regionale biodiversiteit op een frisse en poëtische manier zichtbaar maken, en terzelfdertijd een kritisch inzicht bieden op de toestand van het landschap.

Filip Van Dingenen is een multidisciplinair kunstenaar, docent en medeoprichter van de Ecole Mondiale in Brussel. Hij was PHD-onderzoeker aan LUCA School of Arts in Gent/ Brussel en geaffilieerd onderzoeker aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KULeuven. Hij gebruikt een brede waaier aan methoden en outputs, die participatieve strategieën en sociale en ecologische relevantie samenvoegen, binnen de thema’s recreatie, erfgoed en educatie. Hij werkte uitgebreid aan zoölogische, botanische en etnografische kwesties en observeerde de fenomenen van de dierentuincultuur. Met “Suskewiet Visions” wil Filip de aandacht vestigen op het luisteren en leren van vogels, om onze dominante visie te verschuiven naar aandacht voor cocreatie in een toekomstig landschap. Filip wil een nieuwe gemeenschappelijke taal voor navigatie en oriëntatie creëren door thematische “field stations” te organiseren op verschillende locaties in Zuid West Vlaanderen, een regio waar de natuur en biodiversiteit, net als in de rest van Europa, steeds meer onder druk staat. 

Alexandra Vanhuyse, Managing Director bij Snowball: “We kijken er enorm naar uit om deze STARTS residenties te ondersteunen. Dit project ligt ons nauw aan het hart omdat het perfect belichaamt waar we als Cleantech Hub dagelijks naar streven. Duurzame innovatie tot stand brengen zowel op regionaal, nationaal en internationaal niveau kan enkel door mensen en ideeën samen te brengen. We zijn blij dat wij die verbindende rol op ons kunnen nemen en nodigen iedereen uit om in de loop van het project deel te nemen aan de verschillende events die de kunstenaars op weg zullen helpen om hun werk vorm te geven.” 

 “Sinds de start van haar werking wakkert GLUON het bewustzijn over globale uitdagingen aan” zegt Christophe De Jaeger, oprichter & managing director van GLUON. “Heel wat van die uitdagingen staan in het kader van de EU Green Deal. Het bereiken van de Green Deal doelstellingen vraagt om systeem– en gedragsveranderingen. De oplossingen komen zeker niet alleen uit één hoek, verschillende maatschappelijke actoren zoals bedrijven, onderzoeksinstellingen, beleidsmakers, culturele spelers en burgers zullen moeten samenwerken. GLUON specialiseert zich al jaren in het samenbrengen van kunstenaars met niet-artistieke actoren in het domein van wetenschap & technologie. Kunstenaars zijn niet alleen de kritische antennes in onze samenleving, er ligt ook een groot potentieel in de manier waarop hun experimenten & ideeën vaak voorop lopen in maatschappelijke en technologische veranderingen.”

Dit project is gefinancierd door het Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Content en Technologie van de Europese Commissie in het kader van subsidieovereenkomst LC01641664.

Ben jij de office manager die we zoeken?

Over Snowball Snowball is een state-of-the-art cleantech hub in Harelbeke. We faciliteren duurzaam ondernemerschap en testen innovatieve prototypes die de energietransitie naar groene en …

🌿Een gesprek dat telt 🌿

Tijdens het 75-jarig jubileumfeest van UNIZO had Alexandra Vanhuyse, co-founder van onze Cleantech hub, een boeiend debat met Belgisch premier Alexander De Croo …

Interreg project ConnectSME zet 29 succesvolle cleantech innovaties op weg voor marktintroductie.

Tijdens de demonstratiebeurs van het grensoverschrijdend project ConnectSME, gericht op het versnellen van cleantech innovatie in de grensregio Vlaanderen en Nederland, werden 29 succesvolle technologieën voorgesteld die kunnen bijdragen tot het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelstellingen. De producten zijn zowel voor particulier als zakelijk gebruik en gaan van batterijopslag tot waterbesparing en van slimme laadoplossingen voor EV’s tot toegankelijke windturbines.

That’s a wrap! ConnectSME demo days.

Very happy to have welcomed over 500 visitors to the #ConnectSME demo days, showcasing the prototypes by AQUABATTERY & Airturb with the wonderful interlude of Suskewiet Visions by Filip Vandingenen & David Shongo , an artwork reflecting on biodiversity and the relationship between humankind & nature, the realisation of a 6-month long STARTSresidency at Snowball with partners Gluon and Leiedal.

Groene doeners ✅

Groene doeners ✅ That’s what we are at Snowball 💚 We turn cleantech innovation into practice by improving prototypes & supporting ambitious green entrepreneurs towards …